#COSMO69

Thursday, June 30, 2011

0 @NoynoyAquino

Ang totoong paglilingkod ay hindi lamang nasusukat sa malinis na pamamahala lalo na sa isang bansang higit pa sa tapat na pamumuno ang kailangan.

Isang mahalagang pandiwa: kumilos.

0 Feedback:

Post a Comment