#COSMO69

Wednesday, October 26, 2011

0 Kabalintunaan

Stuart Walker, 28. From BBC News.
I was waiting for my 22nd birthday observation to end (October 24 in Manila) when the news of the death of a 28-year-old “gay man” in Scotland broke on Twitter. Stuart Walker, of East Ayrshire, was found dead at the road side of an industrial estate in Cumnock, BBC News reports. Twitter posts and online news reports suggest that Walker, who was believed to be savagely beaten, tied to a lamppost, and burnt alive, could have been a victim of a homophobic attack—or a hate crime.

Earlier this month, a series of pellet gun attacks on gay men in Cebu City had been reported.

First off, mahirap mamuhay bilang isang bakla. Mahirap isiping may mga bagay at oportunidad na hindi mo kailanman mararanasan dahil sa tumiwalag ka sa daang idinikta ng lipunan. Mahirap tumitig sa isang napakagandang lalake habang alam mo sa sarili mong kailanma’y hindi s’ya mapapasa’yo. Mahirap maghanap ng totoong pagmamahal.

At susunod sa pagsang-ayon sa kung ano ang tama at mali para sa lipunan, pinakamahirap na yata ang bahaging pilit mong pinapaniwala ang sarili mong tanggap ka na ng mundong iyong ginagagalawan habang may mga pangyayaring pinapasinungalingan ito.

Personally, sa dami ng hadlang na sumasalubong sa daang tinatahak ko, hindi ko kailanman pinangarap na kumawala sa aking pagkatao dahil naniniwala akong hindi imoral ang pagiging bakla.

Hindi ito desisyon. Walang multiple choice. Ito ay isang buhay na nakalaan na sa mga katulad ko bago pa man kami ipinanganak—isang buhay na kailangan naming panagutan. Isang buhay na hindi nangangailangan ng pagsisikap ninuman para lamang mamuhay kami sa paraang angkop sa aming pisikal na anyo.

Hindi namin kinakailangang pigilan ang mga sarili naming gawin ang mga bagay na hinihingi ng aming mga katawan at ng aming buong pagkatao dahil hindi kami puppet.

Hindi namin kinakailangang paniwalaan ang mga taong “alagad” umano ng moralidad na nagsasabing walang masama sa pagiging bakla o tomboy sa kundisyong hindi dapat kami makiapid sa kapareho naming kasarian. Hindi kalakip ng pagiging bakla ang pagiging hipokrito. Tumigil kayo, Father!

The death of Stuart Walker is conclusive proof that some parts of the world still shut the door on accepting homosexuality. And it doesn't make any sense.

Sa mga kasabay ko sa pagtahak ng daang ito, hindi natin kailangan ang huwad na pagtanggap ng lipunan. At wala tayong dapat patunayan sa mga taong namumuhay sa inaakala nilang katayuang perpekto. After all, mahirap magkwento sa lipunang bingi.

0 Feedback:

Post a Comment