#COSMO69

Saturday, January 5, 2013

0 The Return of 'Amalayer' Girl

MAY MGA BAGAY na kailangan munang palipasin—mga bagay na kailangan munang palamigin bago natin matutunang lunukin. May mga bagay na hinahayaan na lang nating lumipas sa takot na baka tayo makulong sa kawalan ng saysay.

Marunong tayong magalit ngunit marunong din tayong magpatawad. Nagpapatawad tayo dahil gusto nating makalimot. Gusto nating makalimot dahil gusto nating ipagpatuloy ang buhay na walang bigat na dinadala.

Ngunit hanggang kailan natin kayang ipagwalang-bahala na lang ang mga bagay na minsa’y pumukaw sa ating mga isipan at nagtulak sa atin para makialam? Hanggang kailan nating kayang magbigay ng isa pang pagkakataon?

Hindi masama ang magpatawad, ngunit hindi rin masamang bigyan natin ng pagkakataon ang ating mga sarili na alalahanin ang mga bagay na minsa’y naging dahilan ng ating pagkatisod.

Marunong tayong bumangon, pero sana huwag nating kakalimutan kung bakit tayo nadapa.

She’s back. Good for her.

0 Feedback:

Post a Comment